RU

1--Oriģinālā paka — 45 kanāli

---Visas tematiskās pakas — 58 kanāli

2--Filmu — 7 kanāli

3--Bērnu — 11 kanāli

4--Sporta — 7 kanāli

5--Populārzinātniskā — 9 kanāli

6--Mūzikas — 6 kanāli

7--Krievijas — 12 kanāli

8--Starptautiskā — 6 kanāli

---Viasat Filmas + Sports — 7 kanāli

---Viasat Filmas — 4 kanāli

---Viasat Sports — 3 kanāli

---HD — 17 kanāli

9--Pieaugušo — 3 kanāli